Het bestuur

Het bestuur van PSV de Grootveldruiters bestaat uit:

Voorzitter: H. Bouwers
Tel: 06 57 94 38 25

Penningmeester: R. Schultz
penningmeester@grootveldruiters.nl

Secretaresse: M. Hodzic - van Gaalen
info@grootveldruiters.nl

Overige Leden:
M. Hodzic -  van Gaalen
H. Bosman

Wedstrijdzaken /wedstrijdsecretariaat: M. Hodzic - van Gaalen
wedstrijdzaken@grootveldruiters.nl

Website
Heb jij een leuk idee voor op de website, bijvoorbeeld foto's of een verhaal?
Mail dit dan naar info@grootveldruiters.nl
Wellicht wordt dit op de website geplaatst.