Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden:

Aan het gebruik van de binnenbak zijn enkele regels verbonden:

 • In de manege en het manegeterrein wordt op eigen risico en onder eigen verantwoordelijkheid gereden.
 • Iedereen dient een Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren te hebben.
 • Tijdens het rijden in en om de manege is een goedgekeurde veiligheidscap ,voorzien van het CE en NEN 1384 norm, voor iedereen ten allen tijde verplicht.
 • De paarden en pony’s dienen ingeënt te zijn tegen influenza en tetanus.
 • Schade toegebracht tijdens een bezoek en of ander gebruik van de manege dient direct te worden gemeld aan de Stichting en dient voor eigen rekening hersteld te worden.
 • Breuk van het springmateriaal dient gemeld te worden aan het verenigingsbestuur zodat zij deze zo spoedig mogelijk kunnen repareren of vervangen
 • Longeren van paarden en pony’s is toegestaan, MITS er geen rijdende combinaties in de bak aanwezig zijn. Dit geldt voor zowel merries als hengsten.
 • Tijdens de ponylessen is het longeren in de achterste bak niet toegestaan.
 • Tevens mogen hengsten niet zonder toezicht op de aanbindplaats achtergelaten worden. Hengsten mogen alleen deelnemen aan de les mits deze geen overlast bezorgen aan de overige lessende combinaties.
 • Het los laten lopen van paarden en pony’s, zonder toezicht, is niet toegestaan en alleen als er geen enkele combinatie in de bak is. Men dient er op toe te zien dat de paarden het houtwerk niet aanvreten. En men dient de mest op te ruimen.
 • In de vrije uren mogen ruiters onder de 18 jaar er alleen onder toezicht van een volwassen gebruik maken van de manege (rijden). En het daarbij behorende manege terrein.
 • Bij het verlaten van de manege dient men de bak (voor en achter) en aanbind plaats in goede orde en opgeruimd achter te laten.
 • Geven van Privélessen is alleen toegestaan voor de “eigen” instructeurs (deze zijn aangesteld door het bestuur)De “inval” instructeurs mogen alleen, in overleg met het bestuur , privéles geven. De “privélessers” moeten sleutel lid zijn om privélessen te kunnen volgen in de manege of op het terrein van de manege.
 • Instructeurs mogen de leden wijzen op het welzijn van paarden & pony’s in een les. Als er sprake is van een slechte gezondheid of conditie van een paard of pony mag de instructeur de combinatie in de les weigeren.

Overige condities
Van ieder lid of ouders van een minderjarig lid wordt min. 4x per jaar een bijdrage aan het onderhouden van de accommodatie en het organiseren van evenementen verwacht. Om dit goed en eerlijk te verdelen wordt u door het bestuur of betreffende commissie ingedeeld voor een vaste taak op een bepaald tijdstip. Voor vervanging dient u zelf te zorgen. De vervanging dient wel aan het bestuur of commissie  te worden doorgegeven.

Tevens wordt van ieder lid of ouder van een minderjarig lid geacht periodiek een kantinedienst te draaien volgens rooster. Dit rooster zit ca 4 keer per jaar bij de rekening.
Voor vervanging dient u zelf te zorgen. Mocht blijken dat iemand niet komt en ook geen vervanging heeft geregeld, wordt er een boete van € 25,- bij de contributie opgeteld.

Voor informatie aangaande de kantinediensten kunt u zich wenden tot een van onze bestuursleden. In situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet beslist het bestuur.